Part No:  
STP1090APGA-60 +STP1020APGA-20
 
Package:  
SLOT+PGA
M.F.G.:  
Sun
Class:  
Sparc
Owner:  
lee
MfgDate:  
4795
Comments:  
TAIWAN1991 TIH52 9509072 SUPERSPARC TM TMX390Z52GF5674551 STP1020APGA-20 SUN TAIWAN1991 5607293 SUPERSPARC TM TMX390Z57GF H33 9507578 STP1090APGA-60 13U23
Part No:  
STP1020APGA-20
 
Package:  
SLOT+PGA
M.F.G.:  
Sun
Class:  
Sparc
Owner:  
see
MfgDate:  
4795
Comments:  
SUN TAIWAN1991 TIH52 9509072 SUPERSPARC TM TMX390Z52GF5674551 STP1020APGA-20 SUN TAIWAN1991 5607293 SUPERSPARC TM TMX390Z57GF H33 9507578 STP1090APGA-60 13UW0
Part No:  
STP1020APGA-20
 
Package:  
SLOT+PGA
M.F.G.:  
Sun
Class:  
Sparc
Owner:  
see
MfgDate:  
3595
Comments:  
SUN TAIWAN1991 TIH52 9509072 SUPERSPARC TM TMX390Z52GF5674551 STP1020APGA-20 SUN TAIWAN1991 5607293 SUPERSPARC TM TMX390Z57GF H33 9507578 STP1090APGA-60 10WH1
Part No:  
STP1020APGA-20
 
Package:  
SLOT+PGA
M.F.G.:  
Sun
Class:  
Sparc
Owner:  
see
MfgDate:  
4795
Comments:  
SUN TAIWAN1991 TIH52 9509072 SUPERSPARC TM TMX390Z52GF5674551 STP1020APGA-20 SUN TAIWAN1991 5607293 SUPERSPARC TM TMX390Z57GF H33 9507578 STP1090APGA-60 13UBE
Part No:  
D65875RE22
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
NEC
Class:  
Other Chips
Owner:  
see
MfgDate:  
9538
Comments:  
NEC D65875RE22 9538K2
Part No:  
D65855RE11
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
NEC
Class:  
Other Chips
Owner:  
see
MfgDate:  
9535
Comments:  
NEC D65855RE11 9535K1 金镶玉嵌银
Part No:  
D65855RE11
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
NEC
Class:  
Other Chips
Owner:  
see
MfgDate:  
9535
Comments:  
NEC D65855RE11 9535K 金镶玉嵌银
Part No:  
K6-2-450ACK
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Cyrix
Class:  
K6-II/III
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
K6-2-400AFK
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Cyrix
Class:  
K6-II/III
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
IBM PPC-750-DB0M266
 
Package:  
BGA+PGA+PQFP
M.F.G.:  
IBM
Class:  
PowerPC
Owner:  
lee
MfgDate:  
Comments:  
APPLE COMPUTER CPU
Part No:  
ST 486 DX2 50
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
ST
Class:  
80486
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
6x86-P90+GP
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Cyrix
Class:  
6X86/MX
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
B400-03
 
Package:  
SLOT+BGA+LGA
M.F.G.:  
Sun
Class:  
Sparc
Owner:  
MfgDate:  
08 99
Comments:  
340-4749-01-50 DU-ALL 9908 CBSUN Microsystems,lnc MADE IN UK
Part No:  
K6-2+450ACZ
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Cyrix
Class:  
K6-II/III
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
CX486 DX2 V66GP 012-3.6V
 
Package:  
QFP
M.F.G.:  
Cyrix
Class:  
80486
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
Overdrive ODP486SX-25
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Intel
Class:  
80486 OverDr
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
A80486SX-20 SX406
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Intel
Class:  
80486
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
X486DLC-40BGA
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Texas Instruments
Class:  
80486
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
Am386DE-33GC
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Cyrix
Class:  
80386
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
Am386 DX-40 QFP 白字版
 
Package:  
QFP
M.F.G.:  
Cyrix
Class:  
80386
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
INTEL PENTIUM TT233 SL28Q
 
Package:  
TCP
M.F.G.:  
Intel
Class:  
Pentium
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
A80486DX4-100SV8B
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Other MFG
Class:  
80486
Owner:  
see
MfgDate:  
9603
Comments:  
带有散热护罩的AMDDX4-100
Part No:  
Pentium A80502-133 SK107
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Intel
Class:  
Pentium
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
TX486DLC/E-40GA
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Texas Instruments
Class:  
80486
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
AMD K6-2-266AFR(油印版)
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
AMD
Class:  
K6-II/III
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
PII XEON 400
 
Package:  
SLOT2
M.F.G.:  
Intel
Class:  
Xeon
Owner:  
lee
MfgDate:  
Comments:  
intel pentiumII XEON 400-100-512 sl34h THERMACORE COMPAQ Assembly
Part No:  
PIII XEON 500
 
Package:  
SLOT2
M.F.G.:  
Intel
Class:  
Xeon
Owner:  
lee
MfgDate:  
Comments:  
intel pentiumIII XEON 500-100-1m s2 IRELAND THERMACORE COMPAQ Assembly 早期铁路信号服务器的中央处理器,康柏集成
Part No:  
XEON 550
 
Package:  
SLOT2
M.F.G.:  
Intel
Class:  
Xeon
Owner:  
lee
MfgDate:  
Comments:  
intel pentium XEON 550-512K s2 SL3SLM IRELAND
Part No:  
XEON 550
 
Package:  
SLOT2
M.F.G.:  
Intel
Class:  
Efficeon
Owner:  
lee
MfgDate:  
Comments:  
intel pentium XEON 550-512K s2 SL3SLM IRELAND
Part No:  
MC68302RC16C
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Motorola
Class:  
80186/188
Owner:  
see
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
MC68302RC16C
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Motorola
Class:  
80387
Owner:  
see
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
TMS32020
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Texas Instruments
Class:  
Xeon
Owner:  
see
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
Z80MCU
 
Package:  
PLCC
M.F.G.:  
Zilog
Class:  
MCS-48/51
Owner:  
see
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
486 OVER DRIVE
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Intel
Class:  
8088
Owner:  
see
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
P OVER DRIVE
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Intel
Class:  
Pentium OverDr
Owner:  
see
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
8050233MMX
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Intel
Class:  
Pentium PRO
Owner:  
see
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
K6II-500
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
AMD
Class:  
K6-II/III
Owner:  
see
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
AMDK5-133
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
AMD
Class:  
MII
Owner:  
see
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
AMD K6-2-500ADK
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
AMD
Class:  
K6-II/III
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
AMD K6-2-366AFK
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
AMD
Class:  
K6-II/III
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
x-box-360
 
Package:  
M.F.G.:  
IBM
Class:  
PowerPC
Owner:  
dell
MfgDate:  
Comments:  
去年网购cpu的时候,店家送了这么一块给我,还挺新奇的。后来查了一下,大概是IBM power pc系列的产品,xbox 360专用。
Part No:  
IBM 6x86mx-pr266
 
Package:  
M.F.G.:  
IBM
Class:  
6X86/MX
Owner:  
dell
MfgDate:  
Comments:  
金色的表面,不知是不是所谓的黄金版。
Part No:  
486DX2-80
 
Package:  
M.F.G.:  
Intel
Class:  
80486
Owner:  
dell
MfgDate:  
Comments:  
从单位旧机子上撬下来的,应该是intel的产品(没有仔细考证过)。
Part No:  
A80386-16 SX025 16BIT
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Intel
Class:  
80386
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
TT80503233 SL28Q
 
Package:  
M.F.G.:  
Intel
Class:  
Pentium
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
A80286-10
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Intel
Class:  
80286
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
CX486DLC-25GP(金字)
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Cyrix
Class:  
80486
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
CX486DLC-33GP(金字)
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Cyrix
Class:  
80486
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
FasMath CX-83D87-25-GP
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
Cyrix
Class:  
80387
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  
Part No:  
K6-2-333AMZ-66
 
Package:  
PGA
M.F.G.:  
AMD
Class:  
K6-II/III
Owner:  
sun
MfgDate:  
Comments:  

Copyright ©2005 CPU-CN.com CPU-CN
ShenZhen China